Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, progressief en gastvrij.

22 mei 2022 | 21 Iyyar 5782

subsisies toegezegd

subsisies toegezegd

ONTVANGEN SUBSIDIETOEZEGGINGEN

Het bestuur heeft in de eerste maanden van 2022 subsidies ten bedrage van in totaal ruim twintig duizend euro toegezegd gekregen van de Lexhanna Stichting en van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror). 

De Lexhanna Stichting zegde in februari een bedrag van ruim  €15.000 toe voor het professionaliseren en continueren van het chazzanoet over een periode van drie jaren, 2022-24. Het bestuur heeft als nieuw Hoofd sjeliach tsiboer de heer Oz Sacha kunnen contracteren die per jaar in twaalf diensten op zal treden als chazzan. Oz maakte zijn entree in de Dierense sjoel tijdens sjabbat Wajikra, Zachor - 12 maart. Onder zijn leiding zal een sjelichee-team worden geformeerd en zullen per jaar bovendien twee workshops plaatsvinden.  

De Lexhanna Stichting doet schenkingen en verstrekt subsidies aa kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Daarbij wordt minimaal 50% van de schenkingen en subsidies gedaan aan joodse instellingen. 
maror

Maror zegde in maart een royale financiële ondersteuning toe voor twee projecten: de reparatie van onze Aron hakodesj en de aanschaf en installatie van apparatuur voor de optimalisering van hybriede sjoeldiensten. Deze apparatuur zal ook ten dienste staan van het onderwijs. 

Voor de reparatie van de Aron hebben de leden in 2021 al zo’n 700 euro bijeengebracht. Maror vult dit aan met een bedrag van bijna 600 euro. De reparatie zal tijdens de zomersluiting van medio juli tot medio augustus worden uitgevoerd door de Zutphense houtbewerker Michael Beer. Aan de aanschaf van audiovisuele apparatuur draagt Maror bijna vijfduizend euro bij. Het verwerven en installeren van deze apparatuur zal in komende maanden plaatsvinden.

Verder verdient vermelding dat Maror een bijdrage aan het Gelderse Liberaal-Joodse onderwijs aan kinderen dheeft toegekend

 

 

Nieuws

Tijdens de Jom hasjoaherdenking 28 april in de snoge sprak Benjamin Schrijver als vertegenwoordiger van de joodse jeugd. Lees hier zijn speech. Lees meer >>
ONTVANGEN SUBSIDIETOEZEGGINGEN Lees meer >>
Parasjat Kedosjiem Leviticus/Wajikra 19:1–20:27 Het misleiden van de blinden De parasja Kedosjiem begint met een oproep: ‘De Eeuwige zei tegen Mosjee: ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Weest heilig, want ik, de Eeuwige, jullie God, ben heilig”’. (Waj/ Lev 19:1,2). Wat is heilig? Lees meer >>

mei

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31