Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, progressief en gastvrij.

03 oktober 2022 | 8 Tishri 5783

subsisies toegezegd

subsisies toegezegd

ONTVANGEN SUBSIDIETOEZEGGINGEN

Het bestuur heeft in de eerste maanden van 2022 subsidies ten bedrage van in totaal ruim twintig duizend euro toegezegd gekregen van de Lexhanna Stichting en van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror). 

De Lexhanna Stichting zegde in februari een bedrag van ruim  €15.000 toe voor het professionaliseren en continueren van het chazzanoet over een periode van drie jaren, 2022-24. Het bestuur heeft als nieuw Hoofd sjeliach tsiboer de heer Oz Sacha kunnen contracteren die per jaar in twaalf diensten op zal treden als chazzan. Oz maakte zijn entree in de Dierense sjoel tijdens sjabbat Wajikra, Zachor - 12 maart. Onder zijn leiding zal een sjelichee-team worden geformeerd en zullen per jaar bovendien twee workshops plaatsvinden.  

De Lexhanna Stichting doet schenkingen en verstrekt subsidies aa kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Daarbij wordt minimaal 50% van de schenkingen en subsidies gedaan aan joodse instellingen. 
maror

Maror zegde in maart een royale financiële ondersteuning toe voor twee projecten: de reparatie van onze Aron hakodesj en de aanschaf en installatie van apparatuur voor de optimalisering van hybriede sjoeldiensten. Deze apparatuur zal ook ten dienste staan van het onderwijs. 

Voor de reparatie van de Aron hebben de leden in 2021 al zo’n 700 euro bijeengebracht. Maror vult dit aan met een bedrag van bijna 600 euro. De reparatie zal tijdens de zomersluiting van medio juli tot medio augustus worden uitgevoerd door de Zutphense houtbewerker Michael Beer. Aan de aanschaf van audiovisuele apparatuur draagt Maror bijna vijfduizend euro bij. Het verwerven en installeren van deze apparatuur zal in komende maanden plaatsvinden.

Verder verdient vermelding dat Maror een bijdrage aan het Gelderse Liberaal-Joodse onderwijs aan kinderen dheeft toegekend

 

 

Nieuws

Het wereldwijde Verbond wenst u een gelukkig en zoet nieuw jaar. Lees meer >>
Parasjat Wajelech/Jom Kipoer Devariem/ Deuteronomium 31:1-30 Een overdenking tgv Sjabbat Sjoewa ‘Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn. Maar waarom eigenlijk niet? Lees meer >>
ONTVANGEN SUBSIDIETOEZEGGINGEN Lees meer >>

oktober

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31