Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, progressief en gastvrij.

22 juni 2018 | 9 Tammuz 5778

Haftara 2 sept.2017 11 Elloel sjabbat ki tetse Jesjaja 54 1-10

Haftara 2 sept.2017 11 Elloel sjabbat ki tetse Jesjaja 54 1-10

Na de rouw om het verwoesten van de Eerste en de Tweede Tempel en alle verwoestingen nadien – komen de 7 haftarot van troost, gelezen tussen Tischa Be Av en Rosh Hasjana. Vandaag de vijfde daarvan.

Aangenomen wordt dat de auteur niet dezelfde is als degene,die de eerste 40 verzen schreef. Deze eerste Jesaja leefde vermoedelijk in de 8e eeuw voor de gewone jaartelling in Juda.

De auteur van de de verzen 40 tot en met 66 – voor het gemak de tweede Jesaja genoemd - leefde waarschijnlijk twee eeuwen later, in 6de eeuw in Babylon.  Hij was één van de spirituele leiders die tijdens de ballingschap opriepen om vast te houden aan de eigen identiteit, het eigen geloof en vooral niet te assimileren. Hij hoopte op terugkeer naar Juda – wat ook gebeurde. (al is het de vraag of hij dat nog heeft meegemaakt). Assimilatie of integratie: ook in onze tijd een belangrijk en allerminst onomstreden onderwerp.

Ik vond het niet meteen een tekst, die mij veel aanknopingspunten gaf. Het is vooral ook een heel poëtische tekst, en poëzie – het klikt of het klikt niet.

Toch valt er wel wat over te zeggen. Jeruzalem, of Israel wordt hier aangesproken als vrouw.

 in de eerste verzen als de vrouw die nooit gebaard heeft, de onvruchtbare, verstotene,

dan in het midden van de haftara als weduwe en in het laatste deel als de verlaten, versmade, wanhopige vrouw .

Geen van alle waren-zeker destijds- benijdenswaardige posities!

Maar, zegt de profeet: wees getroost, het komt goed, want je Maker neemt je tot vrouw, Hij zal je bevrijder zijn en Hij belooft beterschap: nooit meer zal zijn liefde van jou wijken en zijn vredesverbond is onwankelbaar.

De bedoeling, zo lees ik in commentaren, van deze verzen is troost te bieden aan de kinderen Israels.  Zit niet bij de pakken neer! Er gloort licht aan het einde van de tunnel!

Kunnen we vandaag deze tekst zin geven? Houdt de Eeuwige zich aan zijn beloftes? En zo niet: voor wiens rekening komt dit?

Ik citeer rabbijn Sonny Herman, zichrono livracha, Levend Joods geloof, aug.2005:

Overal ter wereld zijn Joden naarstig op zoek naar hun verleden, heden en toekomst. Oude zekerheden hebben niet langer waarde. Wij hebben de plicht dagelijks te zoeken naar integriteit, identiteit en betekenis. Als we maar konden leren van onze eigen geschiedenis, dan zou het beter kunnen gaan. De legende wil dat de val van Jeruzalem het gevolg was van kinnesinne argumenten en machtsstrijd in de joodse wereld.

Einde citaat. En: niets nieuws onder de zon. Leren van de geschiedenis, die van ons zelf en die van anderen, is moeilijk, misschien zelfs onmogelijk. Als de geschiedenis ons één ding leert is het wel dat verwoestingen van mensen en van tempels van alle tijden zijn. Maar ook:  elkaar troost bieden, zoveel als nodig en mogelijk is! Bij voorbeeld door een gemeenschap te vormen waarin die troost vorm en inhoud krijgt.

Manja Pach 2.9.2017

Nieuws

Nieuws over Europese Waarden en strijd tegen Anti-semitisme Lees meer >>
Overgenomen van de nieuwsbrief van Crescas een mooie verzameling radio- en televisieprogramma's in de maand juni met een joods thema. Lees meer >>

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

tree1

tree2