Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, progressief en gastvrij

24 april 2017 | 28 Nisan 5777

LJG Gelderland

LJG Gelderland

De Liberaal Joodse Gemeente Arnhem is in februari 1965 opgericht. Sinds 1957 waren er reeds huiskamerbijeenkomsten. Vanaf 3 juni 2000 heet deze Liberaal Joodse Gemeente de LJG Gelderland, Kehillath Adath Jesjoeroen. Er zijn ruim 70 gezinnen aangesloten bij deze progressief joods gemeente. De leden komen uit de regio Arnhem - Nijmegen, de provincies Gelderland, Noord-Limburg en Noord-Brabant. (zie ook Geschiedenis)

De diensten. Om de veertien dagen en met de diverse feesten zijn er synagogediensten
(zie de agenda). Verder zijn er enige malen per jaar een Kabbalat Sjabbatdienst (een vrijdagavonddienst al dan niet met een maaltijd) en een se'oeda sjlisjiet, dat is een zaterdagavondbijeenkomst waarbij de sjabbat wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd, gezamenlijke studie (lernen) en een sjabbatafsluitingsritueel, de z.g. havdala. Een overzicht van activiteiten voor deze maand vindt u in de agenda.
In de sjoel(synagoge)diensten van de gemeente vervullen mannen en vrouwen dezelfde liturgische taken (z.g. mitswot), zoals : alija (opgeroepen worden voor het voorlezen uit de Tora), lajenen (lezen uit de Tora), het geven van een dwar Tora (preek) bij afwezigheid van een rabbijn, het dragen van een tallit (gebedsmantel). In onze diensten dragen de vrouwen als ze dat willen ook een tallit (gebedsmantel).
Elke jood die behoefte heeft ook de religie een onderdeel van zijn leven te laten zijn is welkom bij de diensten van de gemeente Kehillat Adat Jesjoeroen en kan lid worden van deze gemeente. Wie als gast de diensten wil bijwonen neme contact op met een van de onderstaande telefoonnummers.
De LJG Gelderland heeft een leergroep, er zijn lessen voor kinderen van 6 tot bar/bat mitswa- leeftijd en er zijn lessen voor bar/bar mitswa-kinderen. Zie ook de jeugdpagina. 
Deze joodse gemeente heeft sinds kort een eigen synagoge, het sjoelgebouw in Dieren, na een lang proces van fondsen werven en renovatie op 16 jan. 2010 betrokken: adres Spoorstraat 34 Dieren (gem. Rheden). 
Naast religie zijn ook kunst en cultuur onderwerpen van leer- en ontmoetingsmomenten van deze Kehilla. 
Het is onze opdracht onlosmakelijk deel te zijn van Israël’s heden, verleden en toekomst 
Er is een commissie voor ziekenbezoek (chevre bikoer choliem). 
Eenmaal per 3 maanden verschijnt er een convocatie, die bestemd is voor de leden, oud-leden, aspirant-leden [1] en belangstellenden zoals andere joodse gemeenten en joodse instanties.

diensten

Ongeveer eens in de twee weken zijn er diensten, merendeels sjabbatochtenddiensten en soms vrijdagavonddiensten.
Verder worden uiteraard de joodse feesten gezamenlijk gevierd, zoals Pesach (met een gemeenteseider), Sjawoeot, Rocj Hasjana e, Jom Kipoer en Chanoeka. (zie agenda)

In de sjoel(synagoge)diensten van de gemeente vervullen mannen en vrouwen dezelfde liturgische taken (z.g. mitswot), zoals : alija (opgeroepen worden voor het voorlezen uit de Tora), lajenen (lezen uit de Tora), het geven van een dwar Tora (preek) bij afwezigheid van een rabbijn, het dragen van een tallit (gebedsmantel). In onze diensten dragen de vrouwen als ze dat willen ook een tallit (gebedsmantel).

Rabbijn en Chazzan

marianne van Praag    petra katzenstein

Rabbijn is mevrouw Marianne van Praag en Chazzan is mevrouw Petra Katzenstein

 Een leergroep / lessen voor kinderen

Elke jood die behoefte heeft ook de religie een onderdeel van zijn leven te laten zijn is welkom bij de diensten van de gemeente Kehillat Adat Jesjoeroen en kan lid worden van deze gemeente. Wie als gast de diensten wil bijwonen neme contact op met een van de onderstaande telefoonnummers.De LJG Gelderland heeft een leergroep, er zijn lessen voor kinderen van 6 tot bar/bat mitswa- leeftijd en er zijn lessen voor bar/bar mitswa-kinderen.  

Synagoge

Deze joodse gemeente heeft sinds kort een eigen synagoge, het sjoelgebouw in Dieren, na een lang proces van fondsen werven en renovatie op 16 jan. 2010 betrokken: adres Spoorstraat 34 Dieren (gem. Rheden). 

Kunst en cultuur

Naast religie zijn ook kunst en cultuur onderwerpen van leer- en ontmoetingsmomenten van deze Kehilla. Het is onze opdracht onlosmakelijk deel te zijn van Israël’s heden, verleden en toekomst Er is een commissie voor ziekenbezoek (chevre bikoer choliem). 

Convocatie

Eenmaal per 3 maanden verschijnt er een convocatie, die bestemd is voor de leden, oud-leden, aspirant-leden en belangstellenden zoals andere joodse gemeenten en joodse instanties.

 

Nieuws

De LJG Gelderland organiseert al jaren lessen voor de kinderen en feesten met speciale activiteiten voor de kinderen. Pesach 2017 is net geweest en Sjawoe'ot komt er weer aan. Over het onderwijs aan de kinderen lees meer op deze pagina. Zie de recente foto's van Poeriem 2017 onder Blik terug Lees meer >>
Parasjat Sjemini Wajikra 9:1 - 12:1 Nadat Mosjee zeven dagen lang Aharon en zijn vier zonen heeft voorbereid op hun priestertaak en geïnstrueerd heeft over de te brengen offers breekt de achtste dag aan – jom ha-sjemini - , de grote dag, dat de vijf mannen ter inwijding van de tabernakel de eerste offers gaan brengen. Lees meer >>
Op zondagmiddag 21 mei aanstaande van 13:30 uur tot 16:30 Lees meer >>
Reizen door de Tora – Van het Begin naar de Berg: Genesis en Exodus, commentaren op de parasjot van de week. Intussen is vanaf januari 2017 verkrijgbaar: het boek over de overig delen van de Tora, ‘Reizen door de Tora, van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri, Deuteronomium Lees meer >>

april

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

tree1

tree2