Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, progressief en gastvrij.

25 februari 2018 | 10 Adar 5778

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015

SECRETARIEEL JAARVERSLAG VAN KEHILLATH ADATH JESJOEROEN / LIBERAAL JOODSE GEMEENTE GELDERLAND PERIODE 1 JULI 2014 T/M 30 JUNI 2015  

Ledental Per 30 juni 2015 bedroeg het aantal gezinseenheden 79 In het afgelopen boekjaar hebben we 2 nieuwe gezinnen kunnen verwelkomen. 
Een tweetal aspirant-leden volgt op dit moment de gioer-cursus, beide bevinden zich in de eindfase van deze opleiding. 

Op 30 mei 2015/12 siewan 5775 is Roos Mendel overleden. Wij zullen de herinnering aan Roos levend houden. 

Opkomst per dienst Tijdens de sjabbatochtenddiensten bezochten over het algemeen gemiddeld 50 à 60 leden en belangstellenden de dienst. 

Bestuurssamenstelling  Het bestuur bestond uit:  Michaël  Mendel, voorzitter  Ina Grevel-Kadin, secretaris  Emile Kolthoff, penningmeester  Lena Herman – ten Cate, algemeen lid  Beate Katzenstein, algemeen lid  Marijke Ron, algemeen lid 
Het bestuur kwam 8 maal in bestuursvergaderingen bijeen. Er vond tussen de bestuursleden veelvuldig, zowel telefonisch als  e-mail, contact plaats. 
Lena Herman- ten Cate vertegenwoordigt onze gemeente in het Dagelijks Bestuur van het Nederlands Verbond van Progressief Jodendom en bezoekt samen met de voorzitter de vergaderingen van het Hoofdbestuur van het Verbond. 

In de werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen van de Raad van Kerken van Dieren en omstreken participeren Rob Cassuto, Sem van Gelder en de voorzitter. 
De LJG is lid van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en wordt daarin vertegenwoordigd door Rob Cassuto. 

Secretariële aangelegenheden Er verschenen 3 convocaties, welke een oplage van 126 exemplaren aan leden, belangstellenden, overige gemeenten en belanghebbende instanties verstuurd werden.   

Overige activiteiten 
2 oktober ontving een delegatie van het bestuur, de voorzitter en een aantal afgezanten van de Raad van Kerken van Dieren en Omstreken die ons ter gelegenheid van Rosj haSjana hun nieuwjaarswensen,  ondersteund door vele handtekeningen vanuit de kerken en parochies uit De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag Soeren, hebben aangeboden. 
26 oktober, 2 en 16 november is er een opfriscursus “Sidoer en Sjoeldienst” georganiseerd. Deze cursus werd door rabbijn Corrie Zeidler-Moll in de Dierense Sjoel gegeven. 11 cursisten namen hieraan deel. 
15 januari 2015 werd in de sjoel aandacht besteed aan de “Dag van het Jodendom”. Het thema van deze dag was “Het Onze Vader als Joods gebed. Het Onze Vader te midden  van andere Joodse gebeden. “ 
14 februari vierden wij in eigen kring het 50-jarig bestaan van LJG Gelderland, tevens werd onze voorzitter Michaël Mendel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke Onderscheiding werd door de burgemeester van Zutphen, Arnold Gerritsen uitgereikt.  
Op initiatief van het bestuur van de Stichting De Dierense Sjoel vond op 16 februari de opening plaats van de reizende expositie Anne Frank die tot medio maart in de Dierense Sjoel was te zien.  
Zondag 3 mei jl. vond de door onze kehilla georganiseerde herdenking op de Airborne begraafplaats te Oosterbeek plaats onder leiding van rabbijn Marianne van Praag  en Max Wolff. 
30 mei stond in het teken van de Landelijke Oneg Sjabbat 2015 en het 50 jarig jubileum van LJG Gelderland . Deze dag werd door iedereen (bezoekers, organisatoren) als zeer geslaagd ervaren. Het aantal deelnemers was bijna 200.  

Nieuws

Boekhandel Jansen en De Fei Lees meer >>
De stichting Pardes organiseert op 25 maart een dubbellezing van Rob Cassuto en Rachel Reedijk over Egypte en het Jodendom, tegenreligie of erfenis? Lees meer >>
Hier kunt u de brief van het verbond aan de Israëlische ambassadeur lezen over de opvang van vluchtelingen in Israël. Lees meer >>
Het landelijke Talmoed Tora Weekend valt dit jaar op 13, 14 & 15 april Lees meer >>
Op sjabbat 21 april 2018 is Utrecht de gastkehilla van de landelijke Oneg Sjabbat. Het wordt een feestelijke dag, want we vieren dan samen met alle LJG-leden het 25-jarig bestaan van de Utrechtse kehilla en het 70-jarig bestaan van Israël! Lees meer >>

februari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

tree1

tree2